Spis Powszechny Online

1.04 - 30.09

Trwa Narodowy Spis Powszechny 2021. Jego wyniki pokażą, jak nasz kraj zmienił się w ciągu ostatniej dekady.

Według poprzedniego spisu niemal wszyscy wyznajemy katolicyzm. To powszechne przekonanie ma ogromny wpływ na politykę i nasze życie. Rzekomo wszyscy jesteśmy w Kościele. Czy to oznacza, że Polska powinna stać się państwem wyznaniowym? Czy episkopat powinien dyktować ustawy?

Przez ostatnie dziesięć lat wiele osób oddaliło się od religii i Kościoła katolickiego. Zastanów się, czy w rubryce wyznanie zaznaczać „katolicyzm”.
Czas pokazać, w co naprawdę wierzymy.

Sprawdź, jak się spisać i odpowiedzieć na pytania w zgodzie ze sobą.

Kiedy?
Raz na 10 lat

Pomóż pokazać, jaka jest dzisiaj Polska. Dane ze spisu na następne 10 lat utrwalą obraz tego, jak wygląda nasz kraj i wpłyną na kształt relacji państwo – Kościół.

Nie odmawiaj odpowiedzi. Bez Ciebie ten obraz będzie niepełny.

Gdzie?
Spisujemy się tam, gdzie mieszkamy

Każde mieszkanie wypełnia jeden formularz online.

Upewnij się, że przy tym będziesz lub sprawdź później swoje dane.

Wyniki spisu są anonimowe.

Jak?
Nie idź na skróty

W niektórych pytaniach najpopularniejsze odpowiedzi są na wierzchu.

Co jeśli Twoja do nich nie należy?

Pokażemy, jak znaleźć właściwą.

Dlaczego?
Wyznanie

Czy w Polsce żyją prawie sami katolicy i katoliczki? Ile osób określa się tak nie wiedząc, że w formularzu są inne możliwości? Czy chcesz deklarować się jako katolik / katoliczka tylko z powodu decyzji Twoich rodziców?

Czas to sprawdzić.

O co chodzi?

Raz na dekadę państwo polskie liczy swoich obywateli i obywatelki. Zbiera też m.in. dane o warunkach mieszkaniowych, relacjach rodzinnych, narodowości i wyznaniu.

Po co nam te dane? Na przykład po to, żeby wiedzieć, ile pieniędzy przeznaczyć w poszczególnych gminach na szkolnictwo, a ile na domy pomocy społecznej, gdzie budować przedszkola, a gdzie szpitale.

Dzięki tym danym partie polityczne wiedzą, ile osób należy do sprzyjających im grup i z kim muszą się liczyć.

W tym roku wszyscy musimy spisać się przez internet.

Jak się spisać?

Czy trzeba się przygotować

Jedno mieszkanie = jeden formularz

Spisujemy się w miejscu faktycznego zamieszkania (to nie musi być miejsce zameldowania). Na jedno mieszkanie / dom jednorodzinny przypada jeden formularz spisowy. Pierwsza część to spis zamieszkujących, druga dotyczy warunków mieszkaniowych. W ostatniej są formularze dla poszczególnych osób. Tam znajduje się m.in. pytanie o wyznanie.

Najlepiej, żeby każdy wypełnił tę część osobiście, więc upewnij się, że przy tym będziesz. Jeśli spiszę Cię ktoś inny, możesz później zalogować się własnym numerem PESEL i poprawić dane.

Pytanie o wyznanie

Pytanie o wyznanie znajdziesz w trzeciej części formularza spisowego. Zawiera ona „formularze osobowe” dotyczące poszczególnych domowników. Pytanie zadawane jest zaraz po tych o narodowość i język. To właśnie tutaj łatwo się pogubić i udzielić odpowiedzi niezgodnej z własnymi poglądami. Wiele osób wpisuje też swoje wyznanie, nie zastanawiając się nad tym głębiej, z rozpędu, „bo zawsze tak było”. Warto nie ulegać takiemu mechanicznemu nawykowi i przemyśleć odpowiedź.

Przeczytaj uważnie.

Pytanie składa się z dwóch części. W pierwszej masz do wyboru jedną z trzech odpowiedzi:

 1. należę do wyznania
 2. nie należę do żadnego wyznania
 3. nie chcę odpowiadać na to pytanie

Jeśli wybierzesz odpowiedzi 2 lub 3, wypełnianie tej części się zakończy.

Jeśli wybierzesz odpowiedź 1, pojawi się lista związków wyznaniowych.

I tutaj sprawa się komplikuje.

Na początku na liście pojawi się 7 największych Kościołów w Polsce. Jeśli nie znajdujesz na liście wyznania, które chcesz zadeklarować, możesz je wpisać własnymi słowami. Żeby to zrobić:

 1. Wybierz odpowiedź „inne (podać jakie)”.
 2. Pojawi się pole wyszukiwania. Kiedy zaczniesz coś wpisywać, rozwinie się lista, na której znajdziesz pozostałe związki wyznaniowe zarejestrowane w Polsce oraz odpowiedź „inny (wpisać poniżej)”.
 3. Dopiero po wyszukaniu i wybraniu tej opcji, w kolejne pole poniżej będziesz w stanie wpisać wyznanie, którego nie ma na liście.

Zobacz film, który pokazuje, jak dokładnie przebiega wypełnianie części dotyczącej wyznania.

Nie wiesz, co wpisać? Patrz niżej.

Zwróć uwagę:

 1. Nie odmawiaj odpowiedzi. Jeśli chcesz, żeby Twój głos się liczył, odpowiedz w zgodzie ze sobą.
 2. Jeśli nie masz wątpliwości, że należysz do konkretnego wyznania, wybierz je z listy. Warto zaznaczyć – chrzest (np. w Kościele katolickim) nie oznacza, że musisz podawać się za jego członka / członkinię. Odpowiadaj tak, jak się czujesz. Pytanie o wyznanie to pytanie o poczucie przynależności.
 3. Jeśli jesteś osobą bezwyznaniową, agnostykiem / agnostyczką lub ateistą / ateistką, wybierz opcję „nie należę do żadnego wyznania”.
 4. Jeśli nadal masz wątpliwości, pytania i odpowiedzi w następnej sekcji pomogą Ci je rozwiać.

A co mogę wpisać, jeśli…

i inne pytania

Jestem ochrzczony(-na), ale od lat nie chodzę do kościoła, czy muszę zaznaczać Kościół rzymskokatolicki?

Jeśli nie czujesz się związana(-ny) z instytucją, do której „formalnie” należysz, możesz określić się inaczej. Na przykład:

 • chrześcijaństwo – jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, ale nie chcesz być liczony(-na) jako katolik / katoliczka
 • teizm – jeśli wierzysz w osobowego Boga, który ma wpływ na Twoje życie
 • deizm – jeśli wierzysz w bezosobowego boga, który nie wpływa na nasze życie
 • zaznaczyć „nie należę do żadnego wyznania” – jeśli religia nie ma już dla Ciebie znaczenia, nie czujesz się częścią żadnej wspólnoty religijnej, nie wiesz, czy bogowie istnieją lub nie wierzysz w ich istnienie.

Wierzę w Boga, ale coraz dalej mi do Kościoła katolickiego i nie popieram jego polityki. Jak to wyrazić?

Możesz wpisać „chrześcijaństwo”. Deklarujesz wtedy wiarę w Boga i Jezusa Chrystusa, ale nie jesteś liczony(-na) jako członek / członkini Kościoła katolickiego.

Czy w spisie jest pole dla ateistów / ateistek i agnostyków / agnostyczek?

Na liście odpowiedzi nie ma ateizmu i agnostycyzmu. Wybierz opcję „nie należę do żadnego wyznania”.

Dlaczego nie mogę zaznaczyć po prostu „inne”?

Formularz spisowy zakłada, że po wybraniu odpowiedzi „inny (podać jaki)” wpisujesz odpowiedź własnymi słowami. Jeśli nie chcesz się określać, możesz w to pole wpisać po prostu „inne” / „inny”.

Czy to prawda, że religia rodziców jest automatycznie przepisywana na dzieci?

Istnieje taka możliwość, jeśli mieszkacie razem i Twoje wyznanie pozostanie niewypełnione. W 2011 roku braki danych w tym pytaniu uzupełniano na podstawie odpowiedzi pozostałych domowników / domowniczek. Dlatego najlepiej osobiście to sprawdzić i wpisać odpowiedź zgodną ze swoimi poglądami.

Czy podane przeze mnie wyznanie będzie przypisane do mojego numeru PESEL? Kto ma dostęp do moich danych?

Nie, odpowiedź na to pytanie nie zostanie przypisana do numeru PESEL. Spis jest anonimowy. Dane uczestników zostają w GUS-ie, który publikuje tylko statystyki odpowiedzi. Np. procenty poszczególnych wyznań w całym kraju lub województwie. Więcej o anonimowości spisu przeczytasz na stronie spis.gov.pl/bezpieczenstwo-danych/.

Dlaczego tak mocno zwracacie uwagę na pytanie o wyznanie?

Ponieważ to tutaj dane oficjalne najbardziej odbiegają od rzeczywistości i tworzą fałszywy obraz jednolicie katolickiej Polski. Według obliczeń samego Kościoła katolickiego tylko około 27% Polaków i Polek uczestniczy w obrzędach religijnych. Jednocześnie, wobec ostatnich wydarzeń i wychodzących na światło dzienne faktów, coraz więcej osób poddaje refleksji swój stosunek do religii i Kościoła. Spis Powszechny jest idealną okazją, żeby sprawdzić, jak bardzo sformułowanie „Polak-katolik” odbiega od prawdy.

Czy spis odbywa się tylko przez internet?

Nie, istnieje też możliwość, że osoba dokonująca spisu zadzwoni do Ciebie lub osobiście odwiedzi Cię w domu / mieszkaniu. Samospis internetowy jest jednak w tym roku po raz pierwszy podstawowym sposobem udziału w spisie i większość z nas powinna spisać się w ten sposób.

A co, jeśli wynajmuję mieszkanie?

Jeśli wynajmujesz mieszkanie, spisujesz się w tym wynajmowanym mieszkaniu. Spisujemy się w miejscu faktycznego zamieszkania.

Czy spisujemy się w miejscu zameldowania?

Spisujemy się w miejscu faktycznego zamieszkania, więc jeśli nie mieszkasz pod adresem zameldowania, wpisz adres, pod którym faktycznie mieszkasz.

Czy można poprawiać dane?

Jeśli spisał Cię ktoś inny (osoba logująca się innymi danymi niż Twoje), do końca spisu możesz zalogować się samodzielnie swoimi danymi i wypełnić formularze zgodnie z własnymi przekonaniami.

Czy mogę się spisać, jeśli mieszkam za granicą?

Tak, jeśli mieszkasz za granicą, możesz zostać spisany(-a) na dwa sposoby:

 1. logując się samodzielnie i podając adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce
 2. jeśli jesteś nadal zameldowany(-a) w Polsce - prosząc osoby zamieszkałe w Twoimi miejscu zameldowania o dopisanie Cię jako osoby zameldowanej w tym mieszkaniu. Wtedy to osoby spisujące wypełnią Twój kwestionariusz osobowy zawierający m.in. pytanie o wyznanie.

Rekomendujemy wybranie pierwszej z tych możliwości.

Po co w ogóle brać udział?

Chcesz się liczyć? Policz się sam(a).

Rezygnując z udziału w spisie, znikasz, tracisz głos. Podobnie jak wtedy, gdy nie idziesz głosować. Odrzucasz możliwość odpowiadania zgodnie z prawdą i własnym sumieniem. W przypadku wyznania może Ci nawet zostać przypisana odpowiedź Twoich rodziców.

A wyznanie ma szczególne znaczenie. Od lat mówi się, że 96% Polaków i Polek to katolicy i katoliczki (dane ze spisu w 2011 roku). Trudno uwierzyć, że tak jest naprawdę, skoro tylko 27% z nas regularnie uczestniczy we mszach.

Tylko osobisty udział w spisie zapewnia, że udzielisz takiej odpowiedzi, z jaką się zgadzasz.